TEHOVSKÁ ADVENTNÍ HRA


Tehovská adventní hra

Milí sousedé, 1. . prosince začínáme s tehovskou adventní hrou, do které se může zapojit každý :-)

Více info i denní nápovědy zde níže a na FB  https://www.facebook.com/profile.php?id=100086446076572 (Hru připravuje a pořádá paní Barbora Kochová tel. 604810636)


2023

Nápověda k číslu 24:

V ulici Slunečná tam je dnes konečná.

Nad novým hřištěm do kopce jdi, je tady lucerna a taky my ☺️ 

V okně číslo září, méďa už se tváří, na děti se těší, dobrůtky tu věší. 

Veselé Vánoce!

Nápověda k číslu 23:

Za hřištěm v Dlouhé do kopce vzhůru běž, 

nahoře vpravo světlo svítí též. 

Na bráně 23 září a vítá, 

miska tam pod ním dobroty skýtá.

Nápověda k číslu 22:

Proti větru se jde stěží! 

Kdo má výdrž a adventní hra ho těší,

ten do Bárovky dneska běží, 

tam pět skřítků mňamku střeží.

Nápověda k číslu 21:

V ulici, jež patří císaři, čísílko dnešní zazáří. 

Přiblížíš-li se k nám, odměnou budeš zván.

Nápověda k číslu 20:

Na Uhlíři v okně září dvacítka jak v kalendáři. 

Radostně tě přivítá, v košíku nadílka bohatá.

Nápověda k číslu 19:

Na konci Slunečné na kopci k Hůře,

dej sbohem strachům i noční můře.

Svítící číslo tam na tebe mává,

každému, kdo přijde, odměnu dává.

Nápověda k číslu 18:

Cestou K Lesu kopeček, pak předposlední domeček. 

Trpaslík tu dárek hlídá, na 18-ku rád se dívá. 

Pro děti má koláček a pro starší panáček

Nápověda k číslu 17:

Na kopečku na Hůře, tam kde v létě rostou třešně, vydejte se za tmy spěšně. 

V ulici jsou jen dva domky a před jedním najdeš mňamky.

Nápověda k číslu 16:

Na vratech i v kalendáři šestnáctka tam dneska září, 

dokonce i na domě, stejná číslovka tam je. 

Pomník padlým najdeš snadno, rozhlédni se dokola, 

přes Panskou pak dávej pozor, u vrat čeká odměna.

Nápověda k číslu 15:

Je to jenom pro znalce - do ulice Ke Skalce trefit za tmy k patnáctce. 

Tučňák z okna hledící, hlídá mňamku svítící. A těm co si zazvoní, svařák večer provoní.

Nápověda k číslu 14:

Od návsi ke kostelu musíš jíti, vpravo školu a vlevo zvoničku míti. 

Pak koukni za zvoničkou doleva, bude tam sladká odměna.

Nápověda k číslu 13:

Stále blíž je Vánoc čas, tak na procházku se vydej zas. 

Kdo 13 chce najít v těchto hrách, do kopce jde, tu za rohem svítí - Na Veselkách.

Nápověda k číslu 12:

Kdo rád hraje tuto hru dojde zas NA SEKYRU. 

Celou když ji projde, číslo 12 najde;) 

A na dveřích s hvězdičkou, nalezne nadílku maličkou.

Nápověda k číslu 11:

V ulici Slunečná bude tvá konečná. 

Jedenáctka svítí nikde žádné kvítí. 

V košíčku čokoláda, to bude šmakuláda.

Nápověda k číslu 10:

Holzhauserova ulice má jen dva baráčky a žádné zatáčky. Desítka naproti pětce a u ní svařáčky.

Nápověda k číslu 9:

Na Sekyře v ulici, hledej devítku svítící. 

Voňavé perníčky do bříška dej, svařeným vínem se po cestě zahřej. 

Nápověda k číslu 8:

V uličce K Lesu, kde ticho spí, najdeš dům osmičkový, v Hačalce schován. 

Na prahu sladkost, jako sen líbivý, čeká na každého, kdo má na zub sladký plán. 

Nápověda k číslu 7:

U hřiště s pumpou do kopce se dej, v okně číslo 7 hledej. 

Vítán je u nás každý host, pod střechou u vchodu bude dobrot dost.

Nápověda k číslu 6:

Starou cestou k lesu se dej, muže s bílým fousem potkej. 

Kdo jen to dnes šestku střeží? V tajence se snadno dovíš ;)

Nápověda k číslu 5:

V Holzhauserově ulici najdi pětku svítící. Dnes si však velký pozor dej a čertům se vyhýbej. 

Nápověda k číslu 4:

Na Hačalce se večer projdi, ulici "K lesu" najdi. Čtyřka se za keři skrývá, něco na zub tady bývá.

Nápověd k číslu 3:

Do kopce se vydej a trojku tu hledej. 

Báru tu sice nenajdeš ale něčím dobrým se tu nadlábneš.

Nápověda k číslu 2:

Kdo se tmy nebojí, baterkou se vyzbrojí. 

V horní příčné ulici, najde okno svítící. 

A protože to lehké není, čeká na něj překvapení :)

Nápověda k číslu 1:

Na Hačálku večer zajdi, sněhuláka v okně najdi. 

Nad ním svítí jednička, dej perníček do bříška.

30. 11. 2023

Vážení sousedé,

pomalu vstupujeme do doby adventní, kdy začínáme odpočítávat dny zbývající do Štědrého večera. Advent byl od pradávna časem velkého očekávání, lidé vyhlíželi počátek světla uprostřed panující nadvlády tmy, ať už tím světlem bylo v předkřesťanské době Slunce, či později narození Spasitele. Lidé v čase tzv. přástek společně sedávali v místnosti, věnovali se rukodělným činnostem, jako bylo například předení, tkaní, draní peří apod., a vyprávěli si příběhy, které se jim v předchozím roce i během života udály. Panovala silná pospolitost a lidé vnímali potřebu vzájemné podpory. Touhu po společenství podvědomě vnímáme i v dnešním světě - v předvánočním čase nás to nějak táhne na všemožné společenské akce, rádi se kocháme vyzdobenými místy a vyměňujeme si úsměvy na užaslých tvářích, ale také více tíhneme k dobročinnosti a v neposlední řade k naší rodině a domovu. V adventních dnech vnímáme všude kolem nás klid a jakési tajemství, které někde ve vzduchu všichni cítíme, a očekáváme, co další dny přinesou. Atmosféru očekávání bychom letos rádi znovu podpořili tehovskou adventní hrou, při které lidé každý večer dle svých možností vychází do ulic naší vesničky a hledají rozsvícené číslo. Světélka nám přibývají, až na Štědrý den září 24 vánočně vyzdobených oken. Každý den zde na stránce Tehováčku a také na webu tehovské knihovny naleznete nápovědu, která má zájemce dovést až k určenému domu. Poslední den, tedy na Štědrý den, si děti zahrají na poutníky a cestou k číslu 24 se zastaví u betléma na návsi, kam donesou malý dáreček pro Ježíška, který ideálně vlastnoručně vyrobí nebo najdou - může to být obrázek, oříšek, zazpívaná písnička pro radost... cokoliv. Rádi bychom Vás tedy všechny pozvali k účasti na letošní hře, procházka naší malebnou vesničkou prospěje jistě každému a věřte, že rodinu z domku, který si daný den číslo připravil, určitě potěšíte. Pro případné dotazy jsem k dispozici. Nebojte se ozvat, (pí. Kochová 604810636) pokud třeba nebudete v pátrání úspěšní, rádi Vás navedeme. Tak v pátek směle do toho!


Tehovská adventní hra 2022

Na FB Mateřské centrum Tehováček https://www.facebook.com/profile.php?id=100086446076572 i zde níže naleznete informace i denní nápovědy k této hře. 


Milí sousedé,1. prosince začínáme s tehovskou adventní hrou, na kterou bychom chtěli pozvat i další rodiny z naší obce. A jaká jsou pravidla? Každá rodina má za úkol vánočně vyzdobit okno (či jiné místo) s použitím přiděleného čísla a v daný den pak číslo rozsvítit. Můžete využít světýlka nebo např. vyrobit číslo z barevných papírů. Od toho dne pak okno bude již svítit každý večer, vždy po setmění cca do 19 hodin, a budeme moci sledovat, jak nám světélka přibývají až do vyvrcholení na Štědrý den. Děti každý den dostanou nějakou nápovědu, kde hledat nové rozsvícené okno. Po nalezení čísla na okně si jej děti mohou vyznačit v mapě. A jaký je smysl této adventní hry? Smyslem je zkrášlit si naší vesničku v tomto kouzelném čase, poznat blíž naše nejbližší okolí a strávit s dětmi příjemné chvíle na procházce, která pro ně může být zároveň i dobrodružstvím.

DENNÍ NÁPOVĚDY:

Nápověda 1. 12.: Číslo 1 najdete v novější části Tehova, nedaleko pánského rybníka. V blízkém sousedství najdeš také školku, která je pojmenována po černém kocourovi od Josefa Lady.

Nápověda 2. 12.: Tam, kde hřiště s pumpou je, druhou vlevo dejte se. Na kopci pak doprava, tam se dvojka schovává...

Nápověda 3. 12.: V císařově ulici najdi trojku svítící.

Nápověda 4. 12.: Od školky půjdete dálku, na místní část Hačálku. Abyste našli správnou adresu, vydejte se směrem "K Lesu" . Zde stojí dům vlevo, čtyřka Vám vyjde najevo.

Nápověda 5. 12.: Nad rybníkem nad loukou, sedí skřítek s bambulkou. Nebo je to Mikuláš? To se dovíš právě včas. A co vidí ze své chýše? Topoly, jak šustí z výše. Z druhé strany lesa kus, do Světic to co by dup. Autobusem na Hačalku, po polňačce k lesu běž. Pak už jen kousek poběž blíže, zanedlouho vpravo hleď.

Nápověda 6. 12.: Třetí den a do třetice hledej číslo na Hačálce. Od rybníka Úvozem. Že už včera šli jste sem? Ano! Dnes však dál běž ještě potmě, vpravo šestka září v okně.

Nápověda 7. 12.: Od hřiště s pumpou k bytovkám se vydej, číslo 111 hledej.

Nápověda 8. 12.: Směrem k vysílači se vydej, však ulici před uhýbej. Tudy už nedostaneš se dál, avšak veselý je tu kraj... a na rohu modrý domeček, rozsvítí číslo ze dvou koleček.

Nápověda 9. 12.: Jdi od návsi cestou ke kostelu, za zvoničkou vlevo se dívej a číslo devět v okně hledej.
Tehovská adventní hra

Nápověda k 10.12.:

Od náměstíčka u hasičány chodníčkem nahoru směrem na Uhlíř. Dům na Uhlíři poblíž stanoviště tříděného odpadu.

Nápověda 11. 12.:

Ve vjezdu na Farmu vlevo koukej, pod oknem tam dobrůtku hledej.

Nápověda 12. 12.:

Na farmu se dej, zpívej si hej hej.
Na straně pravé - na kopečku, barvy bílé - na domečku,

číslo 12 v okně uvidíš,v červené schránce poklad objevíš. 🙂

Nápověda 13. 12.:

Když půjdeš směrem od rybníka do Tehova, první ulicí do kopečka se dej,zakrátko tam pod třináctkou zlatý poklad hledej!

Nápověda 14. 12.:

14ka svítí Na Sekyře 305,

táhni saně tam a zpátky jeď.
Tehovská adventní hra

Nápověda 15. 12.:

Holzhauserova ulice je velice krátká,

hledej dlouhý stříbrný komín a nepřijdeš zkrátka.

Nápověda 16. 12.:

V Dlouhé ulici 16ka ti jasně svítí,

musíš však 30 kroků nahoru od hřiště s pumpou jíti.

Vpravo se dívej a dobrůtku hledej.

Nápověda 17. 12.:

Slunečnou ulicí do kopce stoupej,

první ulicí doleva k novému hřišti se dej.

Druhý domeček Na Sekyře vlevo 17tkou svítí,

sladkou odměnou pocestné uctí.

Nápověda 18. 12.:

Ulicí Dlouhou jdi chvilku pouhou,

až k hřišti dětskému,

k domku těsně přilehlému,

kde hvězdy jasné v okně jsou,

hledej 18tku schovanou.

Nápověda 19. 12.:

V poli mezi Hačálkou a lípou začíná pruh lesa z nevyzvednutých vánočních stromků. Pás jehličnanů zabíhá až do Tehova. Od jeho konce jdi dolů podél drátů a hledej číslo 19. Hrneček si vem.

Nápověda 20. 12.:

Jdi ulicí Slunečná, odměna bude báječná. Dvacet vpravo hledej, na tmu ale nedej.

Nápověda 21. 12.:

Ten, kdo dobrůtku chce, musí dojít k Višňovce.

Číslo domu tam není, hledej jiní znamení.

Nápověda 22. 12.:

Na Uhlíř se vydej, dobrou náladu měj.

U krav se dej doprava, bude dobrá zábava.

Číslo 22 hledej a hezky se u nás poměj. ;-)

Nápověda 23. 12.:

Nejprve k hasičárně, poté pokračujte rovně a v pěší zóně (slepé ulici) už na vás bude čekat vánoční skříteček

Nápověda 24. 12:

Adventní hra dneska končí

Štědrým dnem se s námi loučí.

Dvacet čtyřka poslední,

na návsi se rozhlédni.

Najdi okno největší,

políčko své zaškrtni.

Překvapení najdeš také,

jsou za rohem na dveřích,

vezmi jedno, doma rozbal,

copak asi bude v nich?

Krásné štědrodenní dopoledne,

dnešní číslo bude svítit od 14 hodin, abychom jeho hledání mohli spojit s odpolední procházkou a na štědrovečerní večeři abychom už byli v teple našich domovů... 🙂 Krásné svátky všem!

Milé tehovské rodiny,dovolte mi ještě krátké ohlédnutí za adventní hrou, která nás dovedla až ke Štědrému dni. Chtěla bych poděkovat všem, kteří byli ochotni se daného čísla ujmout, vyhradili si den ve svém jistě už tak plném kalendáři a věnovali čas přípravě výzdoby a odměny pro příchozí děti. Akce nebyla pořádaná jako honba za sladkostí, nýbrž jako potěšení ze společné procházky naší vesničkou, ale co si budeme namlouvat - děti dobrůtka vždy potěší. V druhé řadě bych chtěla poděkovat také rodičům, kteří své děti motivovali jít ven a dopřáli tak dětem v domku, který si číslo připravil, radost z každého příchozího. Mnohé děti natěšeně vyhlížely z oken a hlásily každého, kdo se v dálce jen mihnul. Pokud by se jejich úsilí ukázalo jako zbytečné, byla by to opravdu škoda.Třemi králi nám vánoční čas končí, přeji nám všem, abychom v sobě nalezli poselství, které tyto svátky přinášejí. Pokud bychom si s dětmi chtěli toto období uzavřít, dobrým námětem by mohlo být společné popřemýšlení nad tím, co bychom mohli narozenému Ježíškovi přinést darem, jako to udělali mnozí jiní včetně Tří králů, co by ho mohlo potěšit. S tím se pojí i tradice tříkrálové sbírky, která by dětem mohla ukázat možnost, jak lze také pomáhat druhým.

Krásný nový rok všem!

Barbora Kochová

Vytvořte si webové stránky zdarma!