Klub Tehováček pro tehovské rodiče s nejmenšími dětmi

Knihovna a KC Tehov pořádá od 24. října KAŽDÉ PONDĚLÍ 9 - 11 h KLUB TEHOVÁČEK - pravidelné setkávání maminek či tatínků s nejmenšími dětmi.                                                   

Klub má nově k dispozici k setkávání společenský sál OÚ (vstup brankou a dvorem pod knihovnou) a zůstává též přilehlý dvoreček s pískovištěm. VSTUP ZDARMA. Obec i nadále tuto aktivitu podporuje prominutím ceny pronájmu prostor.   Aktuální informace naleznete na FB - Mateřské centrum Tehováčekhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100086446076572, zde v této záložce Klub Tehováček nebo na vývěsce knihovny a KC, organizátora aktivity.

Bude se Vám věnovat zkušená maminka, paní Kochová (604810636).


Tehováček aktuálně

29. 9. 2023 

Tehováček své brány otevře po prázdninové pauze od pondělí 2. října. Setkání opět budou probíhat zdarma pod vedením paní Barbory Kochové, vždy v pondělí v době 9 – 10:30h. Nově bude k setkávání k dispozici společenský sál OÚ a zůstává též přilehlý dvoreček s pískovištěm. Obec i nadále tuto aktivitu podporuje prominutím ceny pronájmu prostor. Informace a nahlášení účasti směřujte přímo na paní Kochovou, tel. 604 810 636. 


Tehováček - upozornění

Milé maminky, Tehováček je dnes 27. 3. ze zdravotních důvodů paní lektorky zrušen.


Upozornění pro účastníky setkávání Tehováčku

Oznamujeme, že od pondělí 20. března bude opět obnoveno pravidelné setkávání Tehováčku, každé pondělí 9 - 11 hod.


7. 1. 2023

Upozornění pro účastníky setkávání Tehováčku

Milí rodičové,

vzhledem k současné vysoké nemocnosti se Tehováček nějakou dobu nesejde. Další setkání je naplánováno za měsíc, tedy v polovině února. O termínu Vás budeme předem informovat, upozornění opět naleznete na FB - Mateřské centrum Tehováček a též zde a na vývěsce knihovny.

(Pokud by se chtěl někdo sejít soukromě venku, třeba na procházce, na hřišti apod., ozvěte se paní Kochové - tel. 604810636).


Tehovská adventní hra

Na FB Mateřské centrum Tehováček https://www.facebook.com/profile.php?id=100086446076572  i zde níže naleznete informace i denní nápovědy k této hře. 

Milí sousedé,1. prosince začínáme s tehovskou adventní hrou, na kterou bychom chtěli pozvat i další rodiny z naší obce. A jaká jsou pravidla? Každá rodina má za úkol vánočně vyzdobit okno (či jiné místo) s použitím přiděleného čísla a v daný den pak číslo rozsvítit. Můžete využít světýlka nebo např. vyrobit číslo z barevných papírů. Od toho dne pak okno bude již svítit každý večer, vždy po setmění cca do 19 hodin, a budeme moci sledovat, jak nám světélka přibývají až do vyvrcholení na Štědrý den. Děti každý den dostanou nějakou nápovědu, kde hledat nové rozsvícené okno. Po nalezení čísla na okně si jej děti mohou vyznačit v mapě. A jaký je smysl této adventní hry? Smyslem je zkrášlit si naší vesničku v tomto kouzelném čase, poznat blíž naše nejbližší okolí a strávit s dětmi příjemné chvíle na procházce, která pro ně může být zároveň i dobrodružstvím.

DENNÍ NÁPOVĚDY:

Nápověda 1. 12.: Číslo 1 najdete v novější části Tehova, nedaleko pánského rybníka. V blízkém sousedství najdeš také školku, která je pojmenována po černém kocourovi od Josefa Lady.

Nápověda 2. 12.: Tam, kde hřiště s pumpou je, druhou vlevo dejte se. Na kopci pak doprava, tam se dvojka schovává...

Nápověda 3. 12.: V císařově ulici najdi trojku svítící. 

Nápověda 4. 12.: Od školky půjdete dálku, na místní část Hačálku. Abyste našli správnou adresu, vydejte se směrem "K Lesu" . Zde stojí dům vlevo, čtyřka Vám vyjde najevo.

Nápověda 5. 12.: Nad rybníkem nad loukou, sedí skřítek s bambulkou. Nebo je to Mikuláš? To se dovíš právě včas. A co vidí ze své chýše? Topoly, jak šustí z výše. Z druhé strany lesa kus, do Světic to co by dup. Autobusem na Hačalku, po polňačce k lesu běž. Pak už jen kousek poběž blíže, zanedlouho vpravo hleď.

Nápověda 6. 12.: Třetí den a do třetice hledej číslo na Hačálce. Od rybníka Úvozem. Že už včera šli jste sem? Ano! Dnes však dál běž ještě potmě, vpravo šestka září v okně.

Nápověda 7. 12.: Od hřiště s pumpou k bytovkám se vydej, číslo 111 hledej.

Nápověda 8. 12.: Směrem k vysílači se vydej, však ulici před uhýbej. Tudy už nedostaneš se dál, avšak veselý je tu kraj... a na rohu modrý domeček, rozsvítí číslo ze dvou koleček. 

Nápověda 9. 12.: Jdi od návsi cestou ke kostelu, za zvoničkou vlevo se dívej a číslo devět v okně hledej.
 Tehovská adventní hra

Nápověda k 10.12.:

Od náměstíčka u hasičány chodníčkem nahoru směrem na Uhlíř. Dům na Uhlíři poblíž stanoviště tříděného odpadu.

Nápověda 11. 12.:

Ve vjezdu na Farmu vlevo koukej, pod oknem tam dobrůtku hledej.

Nápověda 12. 12.:

Na farmu se dej, zpívej si hej hej.
Na straně pravé - na kopečku,            barvy bílé - na domečku,  

číslo 12 v okně uvidíš,v červené schránce poklad objevíš. 🙂

Nápověda 13. 12.:

Když půjdeš směrem od rybníka do Tehova, první ulicí do kopečka se dej,zakrátko tam pod třináctkou zlatý poklad hledej!

Nápověda 14. 12.:

14ka svítí Na Sekyře 305, 

táhni saně tam a zpátky jeď. 
 Tehovská adventní hra

Nápověda 15. 12.:

Holzhauserova ulice je velice krátká,

hledej dlouhý stříbrný komín a nepřijdeš zkrátka.

Nápověda 16. 12.:

V Dlouhé ulici 16ka ti jasně svítí,

musíš však 30 kroků nahoru od hřiště s pumpou jíti.

Vpravo se dívej a dobrůtku hledej.

Nápověda 17. 12.:

Slunečnou ulicí do kopce stoupej,

první ulicí doleva k novému hřišti se dej.

Druhý domeček Na Sekyře vlevo 17tkou svítí,

sladkou odměnou pocestné uctí.

Nápověda 18. 12.:

Ulicí Dlouhou jdi chvilku pouhou,

až k hřišti dětskému,

k domku těsně přilehlému,

kde hvězdy jasné v okně jsou,

hledej 18tku schovanou.

Nápověda 19. 12.:

V poli mezi Hačálkou a lípou začíná pruh lesa z nevyzvednutých vánočních stromků. Pás jehličnanů zabíhá až do Tehova. Od jeho konce jdi dolů podél drátů a hledej číslo 19. Hrneček si vem.

Nápověda 20. 12.:

Jdi ulicí Slunečná, odměna bude báječná. Dvacet vpravo hledej, na tmu ale nedej.

Nápověda 21. 12.:

Ten, kdo dobrůtku chce, musí dojít k Višňovce.

Číslo domu tam není, hledej jiní znamení.

Nápověda 22. 12.:

Na Uhlíř se vydej, dobrou náladu měj.

U krav se dej doprava, bude dobrá zábava.

Číslo 22 hledej a hezky se u nás poměj. ;-)

Nápověda 23. 12.:

Nejprve k hasičárně, poté pokračujte rovně a v pěší zóně (slepé ulici) už na vás bude čekat vánoční skříteček

Nápověda 24. 12:

Adventní hra dneska končí

Štědrým dnem se s námi loučí.

Dvacet čtyřka poslední,

na návsi se rozhlédni.

Najdi okno největší, 

políčko své zaškrtni.

Překvapení najdeš také,

jsou za rohem na dveřích,

vezmi jedno, doma rozbal, 

copak asi bude v nich?


Krásné štědrodenní dopoledne,

dnešní číslo bude svítit od 14 hodin, abychom jeho hledání mohli spojit s odpolední procházkou a na štědrovečerní večeři abychom už byli v teple našich domovů... 🙂 Krásné svátky všem!

Milé tehovské rodiny,dovolte mi ještě krátké ohlédnutí za adventní hrou, která nás dovedla až ke Štědrému dni. Chtěla bych poděkovat všem, kteří byli ochotni se daného čísla ujmout, vyhradili si den ve svém jistě už tak plném kalendáři a věnovali čas přípravě výzdoby a odměny pro příchozí děti. Akce nebyla pořádaná jako honba za sladkostí, nýbrž jako potěšení ze společné procházky naší vesničkou, ale co si budeme namlouvat - děti dobrůtka vždy potěší. V druhé řadě bych chtěla poděkovat také rodičům, kteří své děti motivovali jít ven a dopřáli tak dětem v domku, který si číslo připravil, radost z každého příchozího. Mnohé děti natěšeně vyhlížely z oken a hlásily každého, kdo se v dálce jen mihnul. Pokud by se jejich úsilí ukázalo jako zbytečné, byla by to opravdu škoda.Třemi králi nám vánoční čas končí, přeji nám všem, abychom v sobě nalezli poselství, které tyto svátky přinášejí. Pokud bychom si s dětmi chtěli toto období uzavřít, dobrým námětem by mohlo být společné popřemýšlení nad tím, co bychom mohli narozenému Ježíškovi přinést darem, jako to udělali mnozí jiní včetně Tří králů, co by ho mohlo potěšit. S tím se pojí i tradice tříkrálové sbírky, která by dětem mohla ukázat možnost, jak lze také pomáhat druhým.

Krásný nový rok všem! 

Barbora Kochová

,...................................................................

10. 10. 2022

V komunitním centru při tehovské knihovně nově nabízíme KAŽDÉ PONDĚLÍ 9 - 11 h tehovským rodičům s nejmenšími dětmi možnost pravidelného společného povídání, hraní a tvoření v souladu s rytmem ročních dob. Na společných setkáváních si s dětmi zazpíváme a zarecitujeme, k dispozici je pak koberec a hračky, pro případ velké účasti i parketový sál v budově, v případě pěkného počasí rovněž přilehlá zahrádka s pískovištěm.
Můžete ohřát dítěti svačinku v mikrovlnce, za symbolický příspěvek je možnost dát si kávu či čaj.
Těšíme se na Vás!

Vytvořte si webové stránky zdarma!